Waterverbruik vanaf 1 januari 2010 in de Boshoek, Middenhoek en de Bogaardhoek

chart